Контролерът Locky-BM представлява електронно устройство, предназначено за огранича-ване на достъпа до помещения, асансьори, автомобили и други. Работи с безконтактни (RFID -13.56Mhz) идентификатори, във вид на карти, ключодържатели и лепенки.

За други количества на карти или ключодържатели, вижте тук.


Оформен е конструктивно като бутон, в който са вградени контролера и четящата антена.

Контролерът Locky-BM представлява електронно устройство, предназначено за ограничаване на достъпа до помещения, асансьори, автомобили и други. Работи с безконтактни  (RFID)  идентификатори, във вид на карти, ключодържатели и лепенки. 

Работи с идентификатори от типа MIFARE които притежават възможност за допълни-телно криптиране с цел ограничаване на възможността за копиране. 


Ново!!! - Служенби карти, комплект от 5 бр. ISO на 13.56 МHz - за програмиране със следните обозначения: Xxx, xXx, xxX, V и 

 

Трансферна карта 13.56 Mhz   MIFARE  за Locky-BM

РЕЖИМИ НА РАБОТА:

- режим “включване“, при доближаване на запомнен и разрешен за използване иденти-фикатор задейства за определено време реле, което въздейства на заключващ меха-низъм;

- режим “включване/изключване“ при доближаване на запомнен и разрешен за изпол-зване идентификатор задейства релето си, което въздейства на заключващ механизъм. При последващо доближаване на същия или друг запомнен и разрешен идентификатор освобождава релето;

- режим “терминален“ извежда на цифровия си изход в последователен вид информация под формата на шестнадесетичен цифров код за номера на всеки доближен идентифи-катор, който устройството прочете.


ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ:

- “въвеждане на идентификатори“ – чете и запомня в паметта си номерата на доближе-ните идентификатори. Всички новозапомнени идентификатори имат статут на разре-шени за използване;

- “добавяне на идентификатори“ – позволява последващо добавянето на нови иденти-фикатори без да се изтриват предишните въведени;

- “добавяне на идентификатори с натрупване“ – позволява отключване с непознати идентификатори, които автоматично въвежда в паметта си, като по този начин попълва (възстановява) списъка с ползватели;

- “изтриване на идентификатори“ – с помоща на специална служебна карта влиза в режим на изтриване на всички въведени идентификатори;

- “програмиране на идентификатори“ – забранява или разрешава статута на достъп някои от запомнените в паметта му идентификатори, без да ги изтрива от паметта си.

- “клониране (копиране)“ – прехвърля записите от паметта на един контролер в паметите на други контролери с помоща на специални служебни карти.

 
Технически характеристики:
- работна температура     (-10 ÷ 40)°С;
- захранващо напрежение                 (8 ÷ 15)VDC;
- максимален консумиран ток /с включено реле/       180mA @ 12VDC; 
- макс. работно напрежение на релето@ток на комутация      48V @ 0.3A;
- дистанция за четене на идентификатор               ≤ 4сm;
- габаритни размери Ø 38mm x 30mm;
- работи с  RFID идентификатори  13.56MHz MIFARE      ISO/IEC 14443A;
- максимален брой на запомнените идентификатори            1000;
- съхранява брой на преминавания или лимит на преминавания с един идентификатор
- програмиране продължителността на задействане на релето ( 1 ÷ 240 ) sec.(фабрично е настроен на 3 секунди);
- съхранява броя или лимитира  преминаванията с един идентификатор;
- въвеждане и изтриване на работни идентификатори  със сервизен идентификатор;
- програмиране на работни идентификатори с компютърна програмата Locky Monitor;
- промяна статута на достъп на работните идентификатори с помоща на сервизни иденти-фикатори (по поръчка) 5 бр.;
- копиране съдържанието на паметта на един контролер в паметта на друг с помоща на сервизни идентификатори (по поръчка)  2 бр.
 
                       

 

Комплектация

  • Locky-BМ                 1бр.
  • Шайба монтажна    1 бр.
  • Идентификатор (карта) сервизна  1 бр.
  • Поликарбонатен етикет 

 

Locky-BM (на 13.56 Mhz)

  • Производител: Тераком ООД
  • Код на продукта: Locky-BM (на 13.56 Mhz)
  • Наличност: В наличност
  • 84.00лв.

  • Без данък: 70.00лв.

  • 10 или повече 79.80лв.

Възможни варианти