МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН!

Ако решите да ползвате нашия електронен магазин, е необходимо да направите регистрация. Това означава, че сте съгласни с нашите условия.
Фирмата Тераком ООД Русе-собственник на магазина, има правото по всяко време да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в нея, както и да прекрати използването и при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната. Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.
Необходими условия, за да се направи поръчка:
1. Регистрация в електронния магазин.
2. Валиден email адрес.
3. Вярно попълнени адреси за доставка и фактуриране.
4. Вярно попълнени данни за контакт.
Активирането на поръчката на определена стока става чрез натискане на бутона “Поръчвам”.
При направена от Вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес. Администраторът на магазина ще се свърже с Вас за уточняване на времето на доставка.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Потребителите на магазина нямат право:
1. Да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Тераком ООД.
2. Да ползват автоматизирани системи за зареждане на каквато и да било информация от www.eshop.teracom-bg.com.
3. Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация.
4. Потребителите нямат право да ползват screenshot на  www.teracom-bg.com  и www.eshop.teracom-bg.com
без изрично разрешение на Тераком ООД
УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка.
2. При избор на “доставка с ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД”, клиента е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя, клиентът получава разписка от куриера, за направеното плащане.
3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
4. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес Тераком ООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
5. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.
ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин www.eshop.teracom-bg.com  и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
1.1 При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
1.2 Не е спазен предварително уговорения срок за доставка;
1.3 Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
1.4 Цената не съответства на оферираната;
1.5 При условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
1.6 Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.
2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:
2.1. Ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гарационни;
2.2. В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.
3. Рекламации се приемат, както следва:
По т.2.1 - в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, след подробното попълване на формуляра за рекламация.
По 2.2 - в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана.

Транспортните разходи по т.3 са за сметка на клиента.

ПРИЕМАЙКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ИМЕЙЛИ И ИЗВЕСТИЯ ОТ ТЕРАКОМ ООД ОТНОСНО ВАШАТА ПОРЪЧКА, ВАШИЯ ПРОФИЛ, КАКТО И ПОТВЪРЖДЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ!